sent 6,768 PCH to
1AGsU73EmhsD2oC4
5d
sent 415 PCH to
1ArDRLdWk5LV52Fx
5d
sent 5,840 PCH to
1AGsU73EmhsD2oC4
5d
sent 3,560 PCH to
1AqyxD6wcRw9HkwC
5d
sent 1,510 PCH to
1ArDRLdWk5LV52Fx
5d
sent 302 PCH to
1ArDRLdWk5LV52Fx
5d
sent 7,480 PCH to
12xPMLTcsQhaqcr1
5d
sent 8,888 PCH to
14xXXDDtEV4BXSmg
14d
tipped 888 PCH 18d
1PpuHk4n3gHXj4SH
22d · PTT DigiCurrency
electrum 4.0.2 出來了,支援閃電網路,而且硬體錢包也可以使用,不過 UI 還得改改,不符合直覺。但是測試效果不錯。
tipped 888 PCH 18d
1AwGFRFqmGs18AZS
21d · PTT DigiCurrency
所有指標顯示我們正在山寨季,現在是山寨幣亂漲的時候,連 DOGE 都能亂漲,看起來都在輪動,等輪動完大家就知道滿手山寨的下場了。
tipped 888 PCH 18d
19d · PTT DigiCurrency
滿手BTC的下場也不惶多讓XD
tipped 888 PCH 18d
1LsStmFVhFYXmXMc
18d · PTT DigiCurrency
欸!再慘有我滿手 BCH 慘嗎?XD
sent 10 PCH to
1A88ougHkzM3ofZY
19d
sent 50 PCH to
1HuaZbaTCimgzYDK
31d
sent 5,201 PCH to
15fPp6SLWEBGLAWA
43d
sent 5,348 PCH to
1KmdTr6JSUvGPFs6
43d
sent 1,000 PCH to
12HvbuUveVxYTj2J
54d
sent 5,244 PCH to
1KmdTr6JSUvGPFs6
55d
sent 500 PCH to
1KmdTr6JSUvGPFs6
55d
sent 11 PCH to
1AGsU73EmhsD2oC4
· 79 PCH to
18yvSrbW3ginZjzp
56d
sent 10 PCH to
1AGsU73EmhsD2oC4
· 90 PCH to
15uuNLnv8YjGtDQU
56d
sent 100 PCH to
1MKBMZTo1FEosxai
56d
sent 40 PCH to 57d
listed 55,000 PCH for 5,500,000 satoshis (100 each) 59d

sent 4,248 PCH to 59d