Novcoin (NOV)

Type: Normal
Decimals: 8
Document:

1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 100,000 NOV to
136foSUmyycZ8mbk
· 27,898,800 NOV to
1Gcf5in2xD5cUvWr
984d
1FxWazWoVEu1u7eM
sent 1,000 NOV to
177iYgRds55C4QZa
1001d
14NCqkHWrUK47xFT
sent 100 NOV to
1G7UgWiKwsXR4Tno
1004d
1JfzTD5coDET2cmk
sent 6.2 NOV to
1G7UgWiKwsXR4Tno
1007d
14yakDXxuEjjYKuq
sent 16 NOV to
1G7UgWiKwsXR4Tno
· 999,984 NOV to
13gvKbYzoAXHavuZ
1007d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 83,270 NOV to
1EnwXqVMkj3xCsQu
1007d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 1,000 NOV to
1K8Po7mPqyUwgvpa
1007d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 1,000,000 NOV to
14yakDXxuEjjYKuq
1007d
1QAYB5xx4i4quYvw
sent 2,500 NOV to
1PtgzU6wbSLYuu2n
1017d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 50,000 NOV to
1QAYB5xx4i4quYvw
1017d
13LR7ddsq7V21anF
sent 68.09609609 NOV to
12xv6TAJo19UszDd
1056d
sent 7.36 NOV to 1070d
1LwhdpnnAwdj6frR
sent 11.04552551 NOV to
163hDcmTBdnn5JEV
1088d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 100 NOV to
1KJmwpS8HRfdmDaU
1090d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 100 NOV to
1FxWazWoVEu1u7eM
1090d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 1,000 NOV to
1QAYB5xx4i4quYvw
1097d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 1,000 NOV to
1AyFsCNBdTEuupkU
1097d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 1,000 NOV to
16iESEtc34kXbG44
1098d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 100 NOV to
1FxWazWoVEu1u7eM
1099d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 5,000 NOV to
1659GRokZGnakEec
1100d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 1,000,000 NOV to
1HAKqo28Mge1C3VK
1100d
14NCqkHWrUK47xFT
sent 29,000,000 NOV to
1G7UgWiKwsXR4Tno
1100d
1JfzTD5coDET2cmk
sent 27 NOV to
13LR7ddsq7V21anF
1127d
1G7UgWiKwsXR4Tno
sent 1,000,000 NOV to
1E1vvy327ZGhddxn
1135d
1JfzTD5coDET2cmk
sent 1,238 NOV to
14NCqkHWrUK47xFT
1138d