Topic - pol/ -- 👍🏽👎🏿 -- politics so many TICKS!

Back to topics Threads View 2 followers

30d
30d
29d
20d
20d
19d
19d
18d
18d
17d
17d
16d
16d
#eyes eyez
16d
15d
15d
14d
14d
Why Don't We Cut Out the Middleman and Just Elect Pfizer and Merck?
13d
10d
9d
8d
8d
8d
7d
1d