Aegis

Joined Nov 14, 2018

I am the shield

Send
qqv50x6ks08t7xvh4yddzjdmhnzmyylpmugv0ckya9

Legacy Address
13Jfg87gAZvxMMJZTQh3ciX3HHMXveoG4V
Actions 9
Following 1
Followers 0
Topics following 2
Aegis
followed topic BCH Speculation · 94 days ago
Aegis
followed topic Bitcoin Cash · 94 days ago
Aegis
set profile · 94 days ago
I am the shield
Aegis
set profile pic · 94 days ago
Aegis
set name to Aegis · 94 days ago
Aegis
followed nChainStream
· 95 days ago
Aegis
set name to · 95 days ago
Aegis
set profile · 95 days ago
I have been beaten into an introvert.
Aegis
set name to · 95 days ago