Total Value: 323,875 satoshis (50 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
11FBC 11 Zero Fixed B COST Token 1,000 1
HONK HONK HONK 66,931 1
ILY Iloveyou 9,999 1
Tetra Sceur 100 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 12 1