Total Value: 2,373 satoshis (4 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 404,633 3