Total Value: 17,775 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
Tre Trekel 3,500 1