Total Value: 2,184 satoshis (4 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
AZ ARROZ 80,000 1
MGTOW Men Going Their Own Way 1 1
NINI Nini's Token 560 1