Total Value: 148,056 satoshis (155 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
💩 shit 120 1
GTU GLOBAL TRADE UNIT 4,000 4
ILY Iloveyou 9,999 1
MCOST Memo COST Token 1,000 1
PRO PROPHET 72 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 86 2