Total Value: 2,686,030 satoshis (17 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
MAV Mavrick 10 1
MRC MRCHiLi 6 3
PEER PeerCash 0.00000001 1
RFND Refund Token 0.0065 1
SBS Sports Betting Shares 1 1
Valentine Happy valentine's day 10 1