Total Value: 1,291,132 satoshis (9 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
UNO UNOBTANIUM 0.9 5
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 23 1