Total Value: 3,701,157 satoshis (158 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
🍺 Beer 5 5
GTU GLOBAL TRADE UNIT 1,000 1
LOL 😀😃😅🤣 12,345 1
TIME TIME 2.02 3
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 10 1