Total Value: 9,956 satoshis (18 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
Ryan Jackson Ryan Jackson 1 1
🌙 Light Token 2 2
🍄Legalize Psilocybin🍄 🍄Legalize Psilocybin🍄 100 1
🎵 Music 🎵 5 5
👽 AREA 51 1 1
💗 HEART 1 1
💡BULBS 💡💡💡 Light Bulbs 101 2
200 2
Gutiman18 G 333 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 1,000 1