Total Value: 2,358 satoshis (4 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
ILY Iloveyou 856 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 246 2