Total Value: 11,092 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
ANX Agorist Nexus 10,500 2