Total Value: 4,232 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
SLPTEST SLP Test Token 4 1