Total Value: 172,460 satoshis (22 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
IRTX Iranian TomanX 2,000 1
UNO UNOBTANIUM 2.99136782 4
XAGt SilverUNO 500 2