Total Value: 58,765,667 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
flexUSD flexUSD 344.777144 35