Total Value: 11,638 satoshis (6 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
WSB WallStreetBets 69,999,999 1