Total Value: 546 satoshis (1 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
FANTASY Fantasy 39,552.6 1