Total Value: 1,638 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
HONK HONK HONK 66,931 1
ILY Iloveyou 9,999 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 30 1