Total Value: 1,638 satoshis (3 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
11FBC 11 Zero Fixed B COST Token 1,000 1
ILY Iloveyou 9,999 1
UNITB BitUnits 10,000 1