Total Value: 71,852 satoshis (18 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
IRTX Iranian TomanX 2,000 1
XAGt SilverUNO 499 1