Total Value: 17,472 satoshis (32 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
IRTX Iranian TomanX 12.72513 1
XPHX PhoenixCo Token 60.186744 31