Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
LCE LadyCrypto Elites 22.5 1
XPF XPF Token 2,704 1