Total Value: 38,479 satoshis (63 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
CRYPTO Crypto cash 20,000,000 15
MJR Marjor tokes 18,000,000 14
SMART Smart coin 9,883,391.0001 25
TTT Trinity Trust Token 3,500 2
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 10 1
WOLF WOLF COIN 58,999,999 2