Total Value: 232,796,733 satoshis (177 UTXOs)
Address: 1NrvGLPAdojuUazFkTqjvcTG3qPTYNhXZ6

Ticker Name Quantity UTXOs
🍞 🍞 60,000 1
NOKK Norske Krypto Kroner 12,000 2