Total Value: 3,896 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
WTN Wonton 100,000 1