Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
SWIV SWIV 5,515,000,000 2