Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
ANX Agorist Nexus 10,500 2