Total Value: 15,041 satoshis (15 UTXOs)
Address: 1DtGGuwTsfTryCS7rup3w39jL6DTzV9s5j

Ticker Name Quantity UTXOs
BTCMYK Bitcoin MYK 100 1
GET Gematria Effect Token 1,000 1
ILY Iloveyou 999 1
PRO PROPHET 7 1