Total Value: 228,697 satoshis (28 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
DV DIVVY 100,592 1
RDR Refund Rewards 1,505.26508446 1
RFND Refund Token 8,006,097 1
WAIFU Miya Ugaki 1 1
WAIFU Ageha Joshuyo 1 1
WAIFU Misato Iwakura 1 1
WAIFU Mariko Karube 1 1
WAIFU Fuyuka Kuroki 1 1
WAIFU Maasa Kawazu 1 1
WAIFU Nanon Hiratasuka 1 1
WAIFU Masayo Kahae 1 1
WAIFU Orino Godo 1 1
WAIFU Nanana Yoshino 1 1
WAIFU Yukari Okasawa 1 1
WAIFU Mieko Yamhata 1 1
WAIFU Maon Takara 1 1
WAIFU Tomoa Takemago 1 1
WAIFU Fua Tsukade 1 1
WAIFU Emina Mayuzumi 1 1
WAIFU Sakimo Shioya 1 1
WAIFU Aono Tono 1 1
WAIFU Narue Shouji 1 1
WAIFU Komiki Ogawa 1 1
WAIFU Momoko Takasu 1 1
WAIFU Aiyu Matsuyama 1 1
WAIFU Riha Suenami 1 1
ZAPT Zapit 2 1