Total Value: 546 satoshis (1 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
Fake token Fakeonly 40,000 1