Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
MGTOW Men Going Their Own Way 1 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 12 1