Total Value: 1,092 satoshis (2 UTXOs)

Ticker Name Quantity UTXOs
FICK FICK 1 1
WEL Welwitchia Mirabilis Plant 30 1